Gå til innhold

Behandlingsansvarlig
Daglig leder i Bil- og Truckservice AS er ansvarlig for behandling av persondata.

Formål
Personopplysningene er:
1.     Persondata nødvendig for administrative forhold (kontaktinformasjon)
2.     Persondata for ansatte (fødselsnummer, bankkontonummer, nærmeste pårørende med kontaktdata)

Rettslige grunnlag
Regnskapsloven, Arbeidsmiljøloven.
Oppfyllelse av kjøpsavtale. Denne innsamlingen av personopplysningene dine kreves for at vi skal kunne oppfylle våre plikter ifølge kjøpsavtalen.

Hvilke personopplysninger behandles?
Personopplysninger behandles for å muliggjøre følgende:
·     Leveranse av et bestilt/kjøpt produkt eller tjeneste (inklusive varsling om leveranse eller kontakt i forbindelse med forsinket leveranse)
·     Identifikasjon og alderskontroll
·     Håndtering av betaling (inklusive analyse av mulige betalingsløsninger, noe som kan omfatte en kontroll mot betalingshistorikk og innhenting av kredittopplysninger fra kredittopplysningsfirma)
·     Adressekontroll mot eksterne kilder
·     Håndtering av reklamasjons- og garantisaker

De kategorier av personopplysninger som behandles, er:
·     Navn
·     Kontaktopplysninger (f.eks. adresse, e-post, telefonnummer)
·     Betalingsinformasjon
·     Kredittopplysninger fra kredittopplysningsfirma
·     Ordreinformasjon

Hvor hentes opplysningene fra?
Kundekontakt og personlig kontakt mellom kunde og oss. Det hentes ingen opplysninger fra nettside eller andre kilder.

Avgivelse av personopplysningene
Alle opplysninger er gitt frivillig.

Utleveres opplysningene til tredjeparter?
Ved sertifisert opplæring gis opplysninger til Sentralregisteret for sikkerhetsopplæring (SFS) som utsteder kompetansebevis, og fører register. Ved påmelding til kurs aksepterer du samtidig at opplysningene blir brukt i samsvar med våre retningslinjer.
Ingen andre opplysninger gis til tredjepart. Unntaket er offentlig myndighet.

Vår nettside
Vår nettside www.biltruck.no benytter informasjonskapsler (cookies) som lagres på din datamaskin når du benytter nettstedet. Vi bruker disse i forbedrings- og markedsføringsøyemed, men ingen av disse informasjonskapslene gjør at vi kan knytte informasjon om din bruk av nettstedet til deg som person. Vi bruker også Google Analytics for å analysere besøksdata, som f. eks. antall brukere som besøker ulike sider og varigheten til disse besøkene. Informasjonen fra Google Analytics blir lagret på Googles servere I USA, og er underlagt Googles retningslinjer for personvern.

Hvordan lagres opplysningene? 
Personopplysningene dine lagres bare så lenge som det kreves for å oppfylle formålene med behandlingen, eller så lenge som vi må lagre dem ifølge lov.  For noen opplysninger er arkivplikten fra 10 år til uendelig. Feil rettes fortløpende

Rettigheter gjelder etter norsk lovverk.
Personer har rett til innsyn i egne personopplysninger. Personopplysninger kan viderebringes til forsikringsselskap og offentlige etater kun etter skriftlig fullmakt fra eier av personopplysningene.

Sosiale medier, blant annet Facebook og Instagram: På disse kontoene har vi bare ansvar for eventuelle personopplysninger som vi selv publiserer eller kan påvirke publiseringen av.

Hvordan sikres opplysningene?
Personopplysningene arkiveres i kryptert område på PC og server.

Revidert
Personvernerklæringen er sist revidert per desember 2018

TRUCK1 AS

Etablert 1971 og holder til i egne, moderne lokaler på Tomasjord i Tromsø.

I 2022 etablerte vi også ny avdeling på Gardermoen.

Salg og utleie av trucker, personlifter og annet løfte- og transportutstyr, delesalg og kursvirksomhet.

Leverandør av Doosan, Logitrans og HELI.

ÅPNINGSTIDER

Mandag – Fredag: 07.30 – 15.30

KONTAKT

Telefon        77 63 96 00
E-post         post@truck1.no
Org.nr.        988 592 080

Kontakt ansatte

ADRESSER

Faktura:
Postboks 5176
9284 TROMSØ

Epostfaktura:
faktura@truck1.no

Avdeling Tromsø:
Evjenvegen 100
9024 TOMASJORD (se på kart)

Avdeling Gardermoen:
Gardermovegen 128
2030 NANNESTAD (se på kart)