Gå til innhold
Diisocyanater, lovpålagt kurs

Fra 24. august 2023 har Arbeidstilsynet satt krav til at alle som bruker eller håndterer diisocyanater og diisocyanat-holdige blandinger og produkter skal ha godkjent opplæring. Opplæringen skal gis etter gjeldende regelverk, og skal dokumenteres.

 

Hvorfor har Arbeidstilsynet satt krav?
Hvert år blir rundt 5000 arbeidstakere i Europa syke av yrkesrelaterte luftveissykdommer, blant annet astma, etter å ha blitt eksponert for en type kjemikalier som kalles diisocyanater eller produkter som inneholder dette. Dette kan unngås/reduseres med økt fokus og god opplæring.

Hvilke produkter inneholder diisocyanater?
Diisocyanater brukes i flere ulike produkter.
Noen eksempler er:
– Byggskum
– Lim
– Maling
– Lakk
– Tetningsmasser
– Industrielle blandinger og produkter
– Kunstgips brukt i helsevesenet

Hva menes med bruk?
Med bruk menes alle yrkesmessige bruksområder, for eksempel:
– Håndtering av åpne blandinger ved romtemperatur, også i skumtunneler
– Spraying i ventilert kabin
– Pålegging med rull
– Pålegging med pensel
– Pålegging ved dypping og helling
– Mekanisk etterbehandling, for eksempel tilskjæring, av ufullstendig herdede produkter som ikke lengre er varme
– Rengjøring og avfall
– Håndtering av ufullstendig herdede produkter, for eksempel produkter som er nylig herdede eller fortsatt varme
– Støperianvendelser
– Vedlikehold og reparasjoner som krever adgang til utstyr
– Åpen håndtering av varme blandinger over 45 °C
– Spraying i friluft med begrenset eller bare naturlig ventilasjon, inkludert i store industrihaller
– Høyenergispraying, for eksempel skum eller elastomerer
– Alle andre bruksområder med lignende eksponering ved opptak gjennom huden eller ved innånding

Hva er arbeidsgivers ansvar?
Arbeidsgiver er ansvarlig for å legge til rette for nødvendig opplæring, og at alle arbeidstakere som bruker diisocyanater og diisocyanat-holdige blandinger har godkjente resultater.

Hvor kan jeg få godkjent opplæring og riktig dokumentasjon?
Truck1 AS gjennomfører godkjente kurs i sikker bruk og håndtering av diisocyanater og utsteder dokumentasjon etter gjeldende regelverk.
Her kan du melde deg på kurs: Diisocyanater, lovpålagt kurs

TRUCK1 AS

Etablert 1971 og holder til i egne, moderne lokaler på Tomasjord i Tromsø.

I 2022 etablerte vi også ny avdeling på Gardermoen.

Salg og utleie av trucker, personlifter og annet løfte- og transportutstyr, delesalg og kursvirksomhet.

Leverandør av Doosan, Logitrans og HELI.

ÅPNINGSTIDER

Mandag – Fredag: 07.30 – 15.30

KONTAKT

Telefon        77 63 96 00
E-post         post@truck1.no
Org.nr.        988 592 080

Kontakt ansatte

ADRESSER

Faktura:
Postboks 5176
9284 TROMSØ

Epostfaktura:
faktura@truck1.no

Avdeling Tromsø:
Evjenvegen 100
9024 TOMASJORD (se på kart)

Avdeling Gardermoen:
Gardermovegen 128
2030 NANNESTAD (se på kart)